PUTNO OSIGURANJE

 
Poštovani putnici, troškovi pregleda i lečenja u inostranstvu su izuzetno visoki. Na osnovu naših iskustava i putnika iz zemalja iz okruženja, postoji mogućnost da granične službe naše zemlje,  tranzitnih i odredišnih zemalja zatraže polisu osiguranja na granici ili nalože da se osiguranje kupi na licu mesta po znatno višim cenama nego u Srbiji. Agencija ne može biti odgovorna u slučaju da putnik nema osiguiranje i to bude razlog da ga granične vlasti ne puste u zemlju ili zadrže na granici radi kupovine polise.
 
U cenu naših aranžmana nije uračunato putno osiguranje putnika, kao ni osiguranje od otkaza aranžmana i osiguranje prtljaga.
Agencija SABRA Vam nudi putno osiguranja kompanije DUNAV. Polisu putnog osiguranja, osiguranje od otkaza aranžmana i osiguranje prtljaga možete kupiti u našoj agenciji.
- PUTUJTE BEZBRIŽNO I OSIGURANO
Tokom turističkog ili poslovnog boravka u inostranstvu, nepredviđeni zdravstveni problemi mogu vam poremetiti planove i pokvariti odmor. Dunav Osiguranje u saradnji sa asistentskom kućom Coris Assistance Beograd, pomaže Vam da polisom putnog zdravstvenog osiguranja takve situacije lakše prevaziđete.
- LAKŠE DO VIZA
Polisu putnog osiguranje koje nudi Dunav Osiguranje priznaju strane ambasade prilikom izdavanja ulaznih viza kao garanciju za pokriće zdravstvenih troškova u svojim zemljama.
 
Turistička putovanja (u okviru aranžmana turističkih agencija):
Sve zemlje EU, ŠENGENA, ŠVAJCARSKA, RUSIJA i TURSKA
osigurana suma: 35.000 eur
Individualno osiguranje - premija po osobi po danu - do 30 dana boravka u inostranstvu
od 0-18 godina
od 18-70 godina
od 70-79 godina
0,5 eur
1 eur
2 eur

Porodično osiguranje - premija za celu porodicu po danu - do 30 dana boravka u inostranstvu
(najmanje 1 roditelj do 85 g. i deca do 18 g.; nema ograničenja u broju dece)
oba roditelja ispod 70 g.
jedan roditelj od 70-84 g.
oba roditelja od 70-84 g.
2,2 eur
3,3 eur
4,4 eur

Napomene:
- Minimalna premija na koju se može zaključiti polisa je 3 eur.
- Premija se obračunava i plaća u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan ispisivanja polise.
- Na ukupno obračunatu premiju osiguranja za naplatu obračunava se porez 5%.
- Novoi pokrića: osnovno pokriće - premije prema iskazanoj tabeli. VIP pokriće - premija se uvećava za 25%.
- Doplatak za skijanje je 50% na osnovnu premiju.
 
Za druge destinacije i svrhe putovanja cene i uslove potražite u našim poslovnicama.
 
Obavezno pročitati Opšte uslove osiguranja Dunav Osiguranja prilikom sklapanja polise.
www.dunav.com/node/116 / www.dunav.com/node/784
 

obavezno pogledajte:

Osiguranje od otkaza...
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT