Cene važe do 30.06.2024., do popune kapaciteta ili do eventuelne (neplanirane) promene cene od strane hotela.
Za uplatu u celosti prilikom rezervacije, odobrava se dodatni popust 5% (na cenu umanjenu za iznos aerodromskih taksi).