VAŽNE NAPOMENE:
- Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija u zavisnosti od raspoloživosti aviona. Postoji mogućnost pomeranja predviđenih vremena i to zavisi od avio kompanije. U slučaju večernjih i noćnih letova postoji mogućnost da se ne stigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.

PROGRAM PUTOVANJA - KUŠADASI hotelski smeštaj/avio prevoz (7 noćenja/8 dana):

1. dan
Dan polaska - poletanja aviona je datum naveden u tabeli. Prijava putnika je dva sata pre poletanja, na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" na terminalu za medjunarodne polaske (Air Serbia). Planirano vreme poletanja iz Beograda je u 12:15h (let JU 432 Air Serbia). Prevoz avionom (redovna linija) na relaciji Beograd – Izmir. Planirano vreme sletanja u Izmir je u 14:55h po lokalnom vremenu (let traje oko 1h i 40 min).
Transfer do Kušadasija i izabranog hotela. Smeštaj u izabrani objekat, ne pre 14.00 časova na dan dolaska.

2. dan - 7. dan
Boravak u izabranom objektu na bazi izabrane usluge.

8. dan
Napuštanje smeštajne jedinice najkasnije do 12.00 časova (zavisi od hotelskih pravila i od reda letenja). Tačno vreme transfera i poletanja aviona će objaviti predstavnik putem info table u hotelu, usmeno telefonom ili putem SMS-a, dan pred povratak. Transfer do aerodroma . Planirano vreme poletanja iz Izmira je u 15:40h po lokalnom vremenu (let JU 433 Air Serbia). Prevoz avionom (redovna linija) na relaciji Izmir – Beograd. Planirano vreme sletanja u Beograd je u 16:30h (let traje oko 1h i 50 min).
Kraj usluga.