:: Ino aranžmani :: Evropa ::
 

PUTOVANJA EVROPA

 

Budimpešta-Beč-Bratislava

(5 dana autobusom (2 noćenje))
polazak: 31. oktobar 2019.

Program putovanja:

1. dan  BEOGRAD, NOVI SAD
Polazak autobusa iz Beograda u 23.00 časova sa časova sa parkinga kod direkcije Lasta, autoput Beograd – Niš, broj 4,  a iz Novog Sada u 00.30 h sa parkinga Mc Donaldsa, kod železničke stanice, strana Bulevara Jaše Tomića. Noćna vožnja preko Madjarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora, obavljanja pasoških i carinskih formalnosti.
2. dan  BUDIMPEŠTA
Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima. Panoramsko upoznavanje grada sa vodičem: obilazak Trga Heroja, Andraši Bulevara, Bazilike Sv. Ištvana, Parlamenta, Ribarske tvrđave, Brda Sv. Gelerta, Citadele... Slobodno vreme. Smeštaj u hotel. Kraći odmor. Odlazak do Sentandreje. Razgledanje sa vodičem i slobodno vreme za šetnju po ovom baroknom gradiću, nerazdvojno vezanim za srpsku istoriju. Povratak u Budimpeštu. Noćenje..
3. dan   BUDIMPEŠTA -  BEČ
Doručak. Napuštanje hotela. Nastavak putovanja za Beč. Panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča: Ring, Trg Marije Terezije, Parlament, Hofburg, Rathaus, Opera, Burg teatar, Hundertvaser kuća, katedrala Sv. Stefana, novi deo grada sa Praterom i zgradom UN. Fakultativna  poseta Dunavskom tornju sa jednim pićem. Nastavak razgledanja pešice kroz Hofburg i pešačku zonu do katedrale Svetog Stefana. Slobodno vreme. Smeštaj u hotel. Noćenje.
4. dan   BEČ – BADEN bei WIEN - BRATISLAVA
Doručak. Napuštanje hotela. Polazak ka Badenu. Obilazak I šetnja. U poslepodnevnim časovima polazak ka Bratislavi. Panoramsko razgledanje prestonice Slovačke (Bratislavska tvrdjava, katedrala Sv.Martina, Mihajlska kapija, Slovačko pozorište, Hlavne Namjesti...).   Slobodno vreme. Polazak ka Srbiji u večernjim časovima. Noćna vožnja preko Madjarske.
5.  dan   BEOGRAD, NOVI SAD
Dolazak u Beograd i Novi Sad u jutarnjim časovima.

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

Cena paket aranžmana po osobi:     119 Eur     

Doplata za 1/1 sobu je: 49 eur

Popust za treću odraslu osobu u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 10%.
Popust za dete do 12 godina u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 15%.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 30% vrednosti aranžmana, a ostatak gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Visa Electron, Master Card, Maestro ili American Express), najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i Master Card) i Alpha banke (VISA i American Express) mogućnost plaćanja na 6 - 12 rata bez kamate. Takodje, postoji i mogućnost plaćanja aranžmana putem administrativne zabrane na više mesečnih rata. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
Vanlinijski prevoz autobusom (minibus, visokopodni ili "dabldeker", audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i slično tokom putovanja) na relaciji prema programu, obilasci prema programu, jedno noćenje u Budimpešti sa doručkom u hotelu sa 3* u dvokrevetnim sobama, jedno noćenje sa doručkom u Beču u hotelu sa 4* u dvokrevetnim sobama , smeštaj za dva vozača i jednog vodiča, dva gratis mesta u ½ sobi, usluge vodiča-pratioca u toku trajanja aranžmana prema programu i troškovi organizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
Fakultativna poseta Dunavskom tornju sa jednim pićem: 25 evra, individualni troškovi putnika, troškovi medjunarodnog zdravstvenog osiguranja.

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, iskljucivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna je promeni.

NAPOMENE:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 10. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP).
Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

OPIS HOTELA:
Hoteli u Budimpešti 3* :(tipa ATLAS, ATLANTIC; ZUGLO, MILLENIUM, BARA&BARA JUNIOR, PEST INN…)
Hoteli raspolažu restoranom, barom i recepcijom. Sve sobe su opremljene TWC-om, TV-om. Usluga u hotelu je noćenje sa doručkom, kontinentalni “švedski sto” - samousluživanje.
Hotel sa 4*  Eventhotel Piramida ili sličan nalazi se u širem centru grada. Svaka soba ima TWC, TV i telefon. Usluga u hotelu je noćenje sa doručkom „švedski sto” - samoposluživanje.
Sabra travel zadržava pravo zamene hotela hotelom iste ili više kategorije.

                                                                          
ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 45 PUTNIKA
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.

Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja
 i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su uskljadjeni za Zakonom o turizmu Republike Srbije.
Organizator putovanja: SABRA COMPANY, Beograd, Majke Jevrosime 20, br tr 220-139165-85,
licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma, 27.01.2010. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije SABRA TRAVEL.
Cenovnik br. 1 od 29.07.2019.