:: Ino aranžmani :: Evropa ::
 

PUTOVANJA EVROPA

Krf

(6 dana autobusom (3 noćenja))

Polazak: 08. novembar 2018.

Program putovanja:

1. dan                   BEOGRAD
Polazak autobusa iz Beograda oko 21.00  časova sa parkinga kod direkcije Lasta, autoput Beograd – Niš, broj 4,  a iz Novog Sada u 19 h sa parkinga Mc Donaldsa, kod železničke stanice, strana Bulevara Jaše Tomića. Noćna vožnja sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora, obavljanja pasoških i carinskih formalnosti.
2. dan                   SOLUN- KRF
Dolazak u Solun u jutarnjim satima. Panoramsko razgledanje jednog od najlepših i najvećeg grada u severnoj Grčkoj. Prolazak pored luke, Bele Kule, Sajma, Galerijusovog slavoluka, Aristotelovog trga i parka. Odlazak do srpske svetinje Vojničkog groblja Zejtinlik. Nakon posete groblju i crkvi obilazak najznačajnijeg mesta hodočašća u Solunu – crkve Sv.Dimitrija, pauza u crkvi za poklonjenje moštima.
Posle podne nastavak puta savremenim autoputem Egnatia u pravcu luke  Igumenice gde se ukrcavamo na trajekt za ostrvo Krf.
Dolazak na Krf u večernjim satima. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.
3. dan                   KRF
Doručak. U prepodnevnim satima polazak na panoramsko razgledanje grada i obilazak muzeja Srpska kuća gde se razgledaju eksponati i sluša predavanje o dogadjajima srpske istorije iz I sv.rata.U nastavku plovidba prema ostrvu Vido gde se posećuje Mauzolej i ’’Plava grobnica’’. Polaganje venca u večitu grobnicu Jonskog mora. Povratak na Krf. Slobodno popodne u gradu i odmor. Mogućnost fakultativnog odlaska na Ahilion. Povratak u hotel. Večera.  Noćenje.
4. dan                   KRF
Nakon doručka organizovano razgledanje unutrašnjosti ostrva. Polazak autobusom prema zapadnoj strani ostrva gde su najlepše plaže. Poseta prelepoj Paleokastrici iznad koje se nalazi manastir posvećen Uspenju Bogorodice. Nastavak puta prema jednoj od atraktivnih plaža ostva i uživanje uz more. Poseta fabrici kum-kvata jedinstvenog citrusnog voća koje se gaji samo na Krfu i od koga se proizvode likeri i slatko. Povratak prema gradu i slobodno vreme u centru. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.
5.dan        KRF- METEORI          
Doručak. U jutarnjim časovima odlazak na trajekt i napuštanje ostrva.Vožnja prema Kalambaki, gde ćemo posetiti radionicu ikona i prodavnicu suvenira, a potom se popeti do najčuvenijih manastira na stenama visokim 600 m, Meteora. Poseta Velikim Meteorima građenim u doba vladavine Cara Dušana u ovim predelima. Posle toga fakultativni ručak u restoranu gde se može probati lokalna planinska jagnjetina i domaći specijaliteti. Nastavak puta prema granici, usputni odmori i granične formalnosti. Po prelasku granice stajanje u grčkom Free Shop-u.
6. dan     BEOGRAD, NOVI SAD
Dolazak u Srbiju u kasnim večernjim satima. Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima.

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

Cena paket aranžmana po osobi: 169 Eur
doplata za 1/1 sobu: 70 eur

● Umanjenje za treću odraslu osobu u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 10%.
● Umanjenje za dete do 12 godina u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležaj 15%.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banca Intese na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 30% vrednosti aranžmana, a ostatak gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Visa Electron, Master Card, Maestro ili American Express), najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i Master Card) i Alpha banke (VISA i American Express) mogućnost plaćanja na 6 - 12 rata bez kamate. Takodje, postoji i mogućnost plaćanja aranžmana putem administrativne zabrane na više mesečnih rata. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu Banca Intese na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO
:
Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili "dabldeker", audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i slično tokom putovanja) na relaciji prema programu, tri noćenja  u hotelu 3* na Krfu u dvokrevetnim  sobama ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem na bazi polupansiona (doručak švedski sto, večera meni ), obilazak Soluna Krfa i Meteora, grada I ostrva, izlet na Vido ( u zavisnosti od vremenskih uslova), obilazak Srpske kuće, karta za trajekt Igumenica – Krf – Igumenica, razgledanja prema programu i troškovi organizacije putovanja

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
Fakultativni izleti: ulaz u neki od manastira na Meteorima – oko 3 evra po osobi,  poseta Ahilionu sa vodičem 12 evra , turistička boravišna taksa – plativa na recepciji hotela (od 0.5 do 4 evra po osobi po noći),  troškovi međunarodnog zdravstvenog putnog osiguranja, individualni troškovi putnika i ostale nepomenute usluge.

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, iskljucivo u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna je promeni.

NAPOMENE
:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema član 10. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP).
Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno.Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi  odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.

OPIS HOTELA: 

Hoteli na Krfu Hellinis hotel  www.cnichotels.com ili sličan. nalaze u širem centru grada. Hoteli poseduju dvokrevetne i višekrevetne sobe. Svaka soba ima TWC. Usluga u hotelu je polupansion, doručak  švedski sto- samoposluživanje, večera- meni.
Sabra travel zadržava pravo zamene hotela hotelom iste ili više kategorije.

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 45 PUTNIKA
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja  i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su uskljadjeni za Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Organizator putovanja: SABRA COMPANY, Beograd, Majke Jevrosime 20, br tr 220-139165-85,
licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma, 27.01.2010. godine. i obnovio 05.02.2016. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije SABRA TRAVEL.
Cenovnik br. 1 od 28.09.2018.