:: Ino aranžmani :: Evropa ::
 

PUTOVANJA EVROPA

Krf

(5 dana autobusom (2 noćenja))

Polasci: 08. novembar 2017.

Program putovanja:

1. dan                   BEOGRAD
Polazak autobusa iz Beograda oko 17.00  časova sa parkinga u Bloku 42, na Novom Beogradu, preko puta otvorenog tržnog centra, tzv. "Buvljak", ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe. Noćna vožnja sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora, obavljanja pasoških i carinskih formalnosti.
2. dan                   IGUMENICA- KRF
Dolazak u jutarnjim časovima u luku Igumenica, ukrcavanje na trajekt koji vodi  do ostrva Krf. ( oko 2 h vоžnje).Smeštaj u hotel. Posle kraćeg odmora organizovan obilazak Srpskog znamenja – poseta muzeju Srpska kuća, prijem i predavanje kustosa. U nastavku za zainteresovane putnike odlazak  brodom do ostrva Vido, obilazak mauzoleja, podsećanje na tragičnu istoriju Plave grobnice gde je u vode Jonskog mora položeno preko 5000 tela srpskih vojnika ( prijavljivanje na licu mesta)…Polaganje venca u vode Plave grobnice u čast i uspomenu na posetu tom svetom mestu…
Povratak u grad Krf i hotel. Večera. Noćenje.
3. dan                   KRF
Doručak.  Nakon doručka put nas vodi ka zalivu Guvija, gde su se prvi put iskrcale Srpske trupe na Ostrvo. Obilazak spomen ploče koja svedoči o tom dogadjaju. Nastavak vožnje autobusom prema zapadnoj obali Krfa (pauza, ukoliko je otvorena, u usputnoj fabrici KUM KVATA – japanske pomorandže od koje se prave cuveni krfski proizvodi- likeri i slatka), do jedne od najatraktivnijih uvala Paleokastrica, poseta manastiru Presvete Bogorodice Paleokastrice iz 13.veka, iz koga se pruža prelep pogled na zaliv. Boravak na plaži, slobodno vreme za ručak u tavernama. Povratak u hotel. Večera.  Noćenje.
4. dan                   KRF
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za indiidualno razgledanje ili fakultativna poseta Ahilionu.  Polazak ka Srbiji u popodnevnim časovima. Noćna vožnja kroz Grčku, Makedoniju sa kraćim zadržavanjima.
5.dan                   BEOGRAD, NOVI SAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima.

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

Cena paket aranžmana po osobi: 130 Eur
doplata za 1/1 sobu: 70 eur

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Intesa banke na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 30% vrednosti aranžmana, a ostatak gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Visa Electron, Master Card, Maestro ili American Express), najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i Master Card) i Alpha banke (VISA i American Express) mogućnost plaćanja na 6 - 12 rata bez kamate. Takodje, postoji i mogućnost plaćanja aranžmana putem administrativne zabrane na više mesečnih rata. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu Procredit banke na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO
:
Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili "dabldeker", audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i slično tokom putovanja) na relaciji prema programu, dva noćenja  u hotelu 3* na Krfu u dvokrevetnim  sobama ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem na bazi polupansiona (doručak švedski sto, večera meni ), obilazak Krfa , grada I ostrva, obilazak Srpske kuće, karta za trajekt Igumenica – Krf – Igumenica, razgledanja prema programu i troškovi organizacije putovanja

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
Fakultativni izleti: poseta Ahilionu 15 evra,  troškovi međunarodnog zdravstvenog putnog osiguranja, individualni troškovi putnika i ostale nepomenute usluge.

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, iskljucivo u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna je promeni.

NAPOMENE
:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema član 10. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP).
Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno.Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi  odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.
OPIS HOTELA: 
Hoteli na Krfu Hellinis hotel  www.cnichotels.com ili sličan. nalaze u širem centru grada. Hoteli poseduju dvokrevetne i višekrevetne sobe. Svaka soba ima TWC. Usluga u hotelu je polupansion.
Sabra travel zadržava pravo zamene hotela hotelom iste ili više kategorije.

 ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 45 PUTNIKA
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja
 i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su uskljadjeni za Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Organizator putovanja: SABRA COMPANY, Beograd, Majke Jevrosime 20, br tr 220-139165-85,
licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma, 27.01.2010. godine. i obnovio 05.02.2016. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije SABRA TRAVEL.
Cenovnik br. 1 od 03.09.2017.