:: Novogodišnji aranžmani ::
 

NOVA GODINA

Beč

(4 dana autobusom (1 noćenje))
29.12.2013. - 01.01.2014.

Program putovanja:

1. dan (nedelja)              BEOGRAD, NOVI SAD
Polazak autobusa iz Beograda u 22.00. sa parkinga hotela Kontinental (savska strana), a iz Novog Sada u 23.15h. Noćna vožnja preko Madjarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora., obavljanja pasoških i carinskih formalnosti.
2. dan (ponedeljak)         BEČ
Dolazak u Beč u jutarnjim časovima. Odlazak na panoramsko razgledanje grada: Gurtl, Ring, Opera, Parlament, Katedrala svetog Stefana, Hundertvaserhaus, dvorac Belvedere, UNO City, Dunavski toranj, Gradski park, Burg teatar, Univerzitet, Gradska kuća,Trg Marije Terezije, Hofburg – raskošni dvorac dinastije Habzburg, Mariahilffer strasse...Smeštaj u hotel.  Noćenje.
3. dan (utorak)                BEČ
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme  ili fakultativna poseta kraljevskom dvorcu Schönbrunn sa prekrasnim parkom. U kasnim popodnevnim časovima organizovana vožnja do centra grada na individualni doček Nove godine. Polazak za Srbiju oko 02h posle ponoći.
4. dan (sreda)                 NOVI SAD, BEOGRAD
Dolazak  u Novi Sad, a zatim i u Beograd u popodnevnim časovima.                                

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

 Cena paket aranžmana po osobi u hotelu sa 3*: 89 Eur

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 30% vrednosti aranžmana, a ostatak gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Visa Electron, Master Card, Maestro ili American Express), najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i Master Card) i Alpha banke (VISA i American Express) mogućnost plaćanja na 6 - 9 rata bez kamate. Takodje, postoji i mogućnost plaćanja aranžmana putem administrativne zabrane na više mesečnih rata. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili "dabldeker", audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, obilazak Beča, jedno noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 3* u Beču, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana prema programu, troškovi organizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
 
Fakultativni izleti: obilazak dvorca Schönbrunn  25 eura,  troškovi medjunarodnog zdravstvenog osiguranja (dostupno u agenciji), individualni troškovi putnika.

NAPOMENA
ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, iskljucivo u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna  promeni.

NAPOMENE
:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema član 10. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP).
Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno.Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi  odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.

OPIS HOTELA:
Hoteli 3* poput hotela „Rosen”,  u širem centru grada.Doručak je kontinentalni - samoposluživanje. 

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 50 PUTNIKA
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja
 i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su uskljadjeni za Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Organizator putovanja: SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma, 27.01.2010. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije SABRA TRAVEL.
Cenovnik br. 2 od 21.11.2013.