:: Novogodišnji aranžmani ::
 

NOVA GODINA

Budimpešta

(4 dana autobusom (3 noćenja))
31.12.2015. - 03.01.2016.
PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan, 31.12.2015.             BEOGRAD, NOVI SAD
Sastanak putnika na parkingu u Bloku 42, na Novom Beogradu, preko puta otvorenog tržnog centra, tzv. "Buvljak", ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe. u 06.30 sati. Polazak autobusa 07.00 sati. Polazak iz Novog Sada u 08.15 . Prelazak srpsko-mađarske granice kod Horgoša. Dolazak u Budimpeštu u poslepodnevnim satima. Smeštaj u hotel. Razgledanje grada autobusom i pešice: Milenijumski trg gde se nalaze Muzeji lepih umetnosti, Cirkus, Luna park, dvorac Vajdahunjadi, čuveni restoran Gundel… Vožnja bulevarom Andraši, Trg Oktogon, muzička akademija Franc List, Opera, bazilika sv. Stefana, Parlament Mađarske… Prelazak preko Lančanog mosta i vožnja do Budima. Obilazak Budimske tvrđave, zatim Ribarske kule, crkve Matije Korvina, Kraljevske palate, Taban varoši, “Zlatnog jelena” u kome je osnovana Matica srpska, Srpskog (Rac) kupatila, Citadele sa spomenikom sv. Gelertu i Spomenikom slobode. Prelazak mosta Eržebet na peštansku stranu do Beogradskog keja. Šetnja ulicom Vaci do poslastičarnice Žarbo. Povratak u hotel. Uveče vožnja autobusom od hotela do centra grada. Mogućnost : a) fakultativnog dočeka Nove godine na brodu koji plovi Dunavom od 22.00 do 02.00 sati ili b) individualnog dočeka Nove godine u centru Budimpešte. Noćenje.
2. dan, 01.01.2016.             BUDIMPEŠTA - SENT ANDREJA - BUDIMPEŠTA
Doručak. Pre podne, fakultativni poludnevni izlet “Sent Andreja” najveći je centar srpske duhovnosti i kulture u Mađarskoj i sedište Budimske eparhije Srpske pravoslavne crkve. Grad se nalazi u sastavu Peštanske županije, oko 25 km severozapadno od Budimpešte. Izgradio se najvećim delom dolaskom Srba posle velike seobe a zatim i naseljavanjem stanovnišva iz Dalmacije, Slovačke i Nemačke. U njemu su u 19. veku živeli ili boravili mnogi viđeni Srbi: Sima Milutinović Sarajlija, Sima Tekelija, Jakov Ignjatović, Jovan Hažić, Jovan Jovanović Zmaj, dr Jovan Subotić, Đura Daničić… Po dolasku, obilazak pešice centra Sent Andreje: spomenik Vuku Karadžiću, spomen kuća Jakova Ignjatovića, Trgovački trg, Saborna crkva, Preobražanska crkva, Grčka crkva, krst cara Lazara… Slobodno popodne. Noćenje.
3. dan, 02.01.2016.             BUDIMPEŠTA - GEDELE - BUDIMPEŠTA
Doručak. Pre podne, poludnevni fakultativni izlet autobusom “Carski dvorac Gedele”. Odlazak u grad Gedelo (Gödölo),  severoistočno od Budimpešte i poseta dvorcu koji je obeležila snažna ličnost austrijske carice i mađarske kraljice Elizabete (1837 – 1898). U okviru dvorca koji je bio caričino omiljeno mesto boravka su crkva, pozorište, manjež i staklenik za cveće i tropske biljke; nedavno je urađen i mali spomen-muzej koji prikazuje raskošan, ali neveseo život carice sve do njenog tragičnog kraja u Ženevi. Povratak u BudimpeštuSlobodno popodne. U ranim večernjim satima jednočasovni fakultativni izlet brodom “Budimpešta sa Dunava”: Lančani most, Most slobode, mostovi Margit, Eržebet i Sečenji, Parlament, brdo Gelert, Beogradski kej… Noćenje.
4. dan, 03.01.2016.             BUDIMPEŠTA - PARLAMENT -  NOVI SAD,  BEOGRAD
Doručak. Pre podne, fakultativna poseta jednoj od najlepših i najprostranijih javnih građevina u Evropi, zgradi mađarskog Parlamenta, sa fasadom prema Dunavu, dugom 270 metara, koja je izgrađena u neogotskom stilu (1885 – 1896). U njoj se čuvaju vredne nacionalne relikvije među kojima i kruna Stefana I Arpada (997 – 1038), prvog mađarskog kralja, koji je preveo svoj narod u hriščanstvo i proglašen svetcem….  Slobodno vreme. Povratak u Budimpeštu. Slobodno vreme do polaska za Beograd. Prelazak mađarsko-srpske granice kod Horgoša. Dolazak u Novi Sad i Beograd u večernjim satima.

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

Cena paket aranžmana po osobi u hotelu sa 3*: 119 Eur
doplata za 1/1 sobu: 80 eur

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Marfin bank na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Master Card ili American Express), najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (American Express i Master Card) i Alpha banke (VISA) mogućnost plaćanja na 9 - 12 rata bez kamate. Takođe, postoji i mogućnost plaćanja aranžmana putem administrativne zabrane na više mesečnih rata. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu Marfin bank na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili "dabldeker", audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, obilazak Budimpešte,  tri noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 3* u Budimpešti, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana prema programu, troškovi organizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:  
Međunarodno zdravstveno osiguranje (dostupno u agenciji), ulaznice i fakultativni izleti, individualni troškovi putnika i ostale nepomenute usluge.

FAKULTATIVNI IZLETI:
- Poludnevni izlet autobusom “Carski dvorac Gedele” u trajanju od oko 4 sata. Cena: 20 evra za odrasle; 17 euva za decu. U cenu je uključeno: prevoz autobusom, rezervacija, ulaznica i usluge vodiča.
- Jednočasovni izlet autobusom i brodom ”Budimpešta sa Dunava”. Cena: 15 evra. U cenu je uključeno: prevoz autobusom do pristaništa, rezervacija, jednočasovna vožnja brodom, usluge vodiča i čaša šampanjca
- Poludnevni izlet autobusom “Sent Andreja” u trajanju od oko 4 sata. Cena: 10 evra. U cenu je uključeno: prevoz autobusom i usluge vodiča. Izlet traje oko 4 sata.
- Poseta mađarskom Parlamentu u trajanju od oko jednog sata. Cena: 20 evra za odrasle; 14 evra za decu. U cenu je uključeno: prevoz autobusom od hotela do Parlamenta, rezervacija, ulaznica ii usluge lokalnog vodiča.
- Doček Nove godine na brodu koji plovi Dunavom od 22.00 do 02.00 sata. Cena: 65 evra. U cenu je uključeno a) Novogodišnja večera - samoposluživanje b) 0,2 l crnog ili 0,2 belog vina c) mineralna voda d) kafa i e) čaša šampanjca( tokom večere, svira orkestar)

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, iskljucivo u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 35 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna  promeni.

OPIS HOTELA:
Budimpešta (Mađarska), Hotel SUNSHINE 3*, Bethlen Gábor street 31,Telefon: +36 1-720-7771, www.hotelsunshine.hu
Novi hotel, otvoren u junu 2012. godine, nalazi se u 19. okrugu Budimpešte, na 9 km od ulice Rakoci, u neposrednoj blizini metro stanice Köbánya Kispest na metro liniji br.3 i trežnog centra Koki. Sve sobe su nepušačke i na svakom spratu ima posebno određen prostor za pušače. Ima recepciju, aperitiv bar, restoran, finsku saunu, jacuzzi i besplatan Wi-Fi internet. Sobe su dvokrevetne sa kupatilom i fenom, standardno opremljene sefom, frižiderom, telefonom, TV-om. Bife doručak  - samoposluživanje
Sabra Travel zadržava pravo zamene ovih hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.

NAPOMENE:
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
- Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju.
- Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema član 10. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP).
- Privremeno zaustavljanje je predviđeno na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
- U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno.
- Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti predmet žalbe.
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi  odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
- Proveriti dva dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 40 PUTNIKA
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja
 i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su uskljadjeni za Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Organizator putovanja: SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma, 27.01.2010. godine. i obnovio 18.01.2013. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije SABRA TRAVEL.
Cenovnik br. 2 od 14.12.2015.