:: Novogodišnji aranžmani ::
 

NOVA GODINA

Venecija

(5 dana autobusom (2 noćenja))
30.12.2013. - 03.01.2014.

Program putovanja:

1. dan (ponedeljak)       NOVI SAD, BEOGRAD
Polazak sa parkinga ispred hotela Continental (savska strana) u večernjim časovima. Noćna vožnja kroz Srbiju, preko Hrvatske i Slovenije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora, obavljanja pasoških i carinskih formalnosti.
2. dan (utorak)               TRST, PALMANOVA, LIDO DI JESOLO
Dolazak u Trst u jutarnjim časovima. Razgledanje Trsta i poseta crkvi Svetog Spiridona. Slobodno vreme za šetnju i individualno razgledanje i uživanje u ovom šarmantnom gradu. U podnevnim časovima mogućnost  odlaska  do tržnog centra u blizini mesta Palmanova, koji je veoma poznat u Evropi - sklop radnji poznatih robnih marki (ženska, muška, dečija i sportska garderoba, igračke, stvari za kuću, pokloni, cipele, šminka...).Polazak za Lido Di Jesolo. Smeštaj u hotel. U večernjim satima fakultativni odlazak za Veneciju na doček Nove Godine pod otvorenim nebom. U dogovoreno vreme povratak u hotel. Noćenje.
3. dan (sreda)                VERONA I PADOVA
Doručak. Slobodno vreme ili mogucnost Fakultativnog izleta  u Veronu i Padovu. Do dolasku u Veronu panoramsko razgledanje centralnog dela grada: Trg Bra, Arena, Trg Erba i grobnice porodice Skala, via Macini, Julijina kuća)… Slobodno vreme, nastavak putovanja za Padovu, razgledanje centralnog dela grada.  U dogovoreno vreme povratak u hotel. Noćenje. 
4. dan (četvrtak )          LIDO DI JESOLO - VENECIJA
Posle doručka napuštanje hotela. Slobodno vreme u Lido di Jesolu ili fakultativni odlazak do Venecije. Po dolasku u luku Punta Sabioni ukrcavanje na brod. Vožnja brodom do venecijanskog pristaništa. Razgledanje grada pešice: znamenitosti na trgu Svetog Marka – bazilika Svetog Marka, most Uzdaha, Duždeva palata...   U večernjim satima polazak za Beograd. Noćna vožnja kroz Severnu Italiju i Sloveniju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
5. dan (petak)              BEOGRAD, NOVI SAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima, a po tom i u Novi Sad.

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

 Cena paket aranžmana po osobi u hotelu sa 3*: 139 Eur

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 30% vrednosti aranžmana, a ostatak gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Visa Electron, Master Card, Maestro ili American Express), najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i Master Card) i Alpha banke (VISA i American Express) mogućnost plaćanja na 6 - 9 rata bez kamate. Takodje, postoji i mogućnost plaćanja aranžmana putem administrativne zabrane na više mesečnih rata. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili "dabldeker", audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, dva noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 3* u  Lido di Jesolu, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana prema programu, troškovi organizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:  
Fakultativni izleti: brodska karta Venecija-Punto Sabioni i razgledanje Venecije sa vodičem 15 eura, obilazak Verone i Padove 25 eura, organizovan odlazak u Veneciju za novogodišnje veče 30 eura, doplata za polazak iz Novog Sada 1600 dinara, troškove medjunarodnog zdravstvenog osiguranja (dostupno u agenciji), individualne troškove putnika.

 NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, iskljucivo u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 20 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna je promeni.

NAPOMENE:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema član 10. Opštih uslova putovanja organizatora.
Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.

OPIS HOTELA:

LIDO DI JESOLO:
Hoteli poput hotela  „Anny“, 3* Via Bafile ... nalaze u Lidu di Jesolu. Hoteli raspolažu restoranom, barom i recepcijom. Sve sobe su opremljene TWC-om, TV-om i telefonom. Doručak je kontinentalni.

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 40 PUTNIKA
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja
 i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su uskljadjeni za Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Organizator putovanja: SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma, 27.01.2010. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije SABRA TRAVEL.
Cenovnik br. 1 od 10.10.2013.