NAJNOVIJA OBAVEŠTENJA-VESTI
O REALIZACIJI ARANŽAMANA 2020.

 
11.08.2020. VAŽNO OBAVEŠTENJE:
Usled pandemije COVID-19, zbog neizvesnosti oko nesmetane realizacije programa putovanja,
T.A. SABRA je donela sledeću odluku: otkazane su sve rezervacije za programe putovanja-Grčka-leto 2020.
Više informacija potražite ovde.
 
Na ovoj stranici možete pratiti sva obaveštenja vezana za realizaciju programa putovanja za 2020., uslovljena odlukama i odredbama vezanih za pandemiju COVID-19:
1. informacije oko procedura i uslova ulaska: Egipat | Turska | Bugarska | Grčka
2. početak realizacije pojedinačnih programa putovanja
3. uopšten protokoli o pojačanoj higijeni u smeštajnim jedinicama
4. važeći protokoli za autobuski i avio prevoz
5. putno osiguranje sa dodatnim pokrićem za COVID-19
6. potvrde za korišćenje zamenskog putovanja-opšte informacije
 
INFORMACIJE OKO PROCEDURA I USLOVA ULASKA: EGIPAT
datum ažuriranja: 24.08.2020.
- Putnicima koji imaju pasoš Republike Srbije je dozvoljen ulazak u Egipat.
- Za sve putnike koji borave u Egiptu od 01.09. je potreban negativan PCR test ne stariji od 72 sata pre ulaska (test nije potreban za decu do 6 godina).
- Putnici moraju imati popunjen formular (“Arrival to Egypt Declaration Form”) pre sletanja u Hurgadu. Formular možete preuzeti ovde.
- Neophodno je da putnici imaju važeće međunarodno zdravstveno osiguranje koje pokriva njihov boravak u Egiptu.
 
INFORMACIJE OKO PROCEDURA I USLOVA ULASKA: TURSKA
datum ažuriranja: 30.07.2020.
- Putnicima koji imaju pasoš Republike Srbije je dozvoljen ulazak u Tursku. Za putnike koji koriste autobuski ili sopstveni prevoz je dozvoljen tranzit kroz Bugarsku.
- Nije potreban PCR test.
- Preporučuje se medjunarodno putno osiguranje sa dodatnim pokrićem za Covid-19, zato što Turska ne pokriva eventualno bolničko lečenje stranih državljana.
 
INFORMACIJE OKO PROCEDURA I USLOVA ULASKA: BUGARSKA
datum ažuriranja: 01.09.2020.
- Putnicima koji imaju pasoš Republike Srbije je dozvoljen ulazak u Bugarsku.
- Nije potreban PCR test.
 
INFORMACIJE OKO PROCEDURA I USLOVA ULASKA: GRČKA
datum ažuriranja: 15.09.2020.
- Putnicima koji imaju pasoš Republike Srbije nije dozvoljen ulazak u Grčku do 30.09.2020. u ponoć (ponoć izmedju 30.09. i 01.10.). Odluka o otvaranju/zatvaranju granica će biti revidirana od strane EU komisije 30.09.
Čak i ako bude doneta odluka da se granice otvore 01.10., ulazak će biti moguć uz sledeće procedure propisane od Vlade Republike Grčke početkom jula:
- ulaz u Grčku kopnenim putem je omogućen samo preko graničnog prelaza Promahonas (granica izmedju Bugarske i Grčke);
- obavezan je negativan PCR test ne stariji od 72 sata, koji izdaje referentna zdravstvena ustanova i mora biti na engleskom;
- svi putnici koji ulaze u Republiku Grčku, dužni su da ispune Passenger Locator Form – PLF (link za popunjavanje PLF obrasca: https://travel.gov.gr/) najmanje 48 sati pre ulaska u zemlju, pružajući detaljne informacije o mestu polaska, trajanju prethodnog boravka u drugim zemljama i adresi boravka tokom boravka u Grčkoj. Nakon popunjavanja PLF obrasca putnici će na email dobiti QR kod koji će (odštampan ili na svom mobilnom telefonu) morati da prikažu prilikom ulaska u zemlju.
 
2. POČETAK REALIZACIJE POJEDINAČNIH PROGRAMA PUTOVANJA
Putovanja će se realizovati u skladu sa raspoloživim informacijama, očekivanim protokolima i donetim odlukama u državama krajnjih i tranzitnih destinacija.
Početak realizacije pojedinačnih ugovorenih programa putovanja: “REALIZACIJA ARANŽMANA ZA LETO 2020.”
 
3. UOPŠTENI PROTOKOLI O POJAČANOJ HIGIJENI U SMEŠTAJNIM JEDINICAMA
Shodno trenutnoj situaciji i merama prevencije obaveštavamo putnike da su sve zemlje usvojile protokole o pojačanoj higijeni u smeštajnim objektima. Mere su usklađene sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije. Radi sprovođenja određenih mera, hotelski objekti zadržavaju pravo promene načina pružanja pansionskih usluga, prijema i odjave gostiju, kao i mogućnost da pojedine servise u spa centrima, na spoljašnjim i unutrašnjim bazenima, u restoranima i barovima obustave u celosti. U opisima smeštajnih kapaciteta iz ponude turističke agencije Sabra, nalaze se informacije preuzete sa zvaničnih web stranica istih, predviđenih za 2020-u godinu u momentu prvobitno objavljivanja programa (novembar-decembar 2019.). Svi ugostiteljski objekti zadržavaju pravo korekcije servisa i usluga tokom čitave letnje sezone. Informacije su promenljivog karaktera, te se pojedini načini pružanja usluge ne mogu garantovati i ne mogu biti kasnije predmet reklamacije, jer se sprovode u cilju zaštite i bezbednosti gostiju i zaposlenih. 
 
4. VAŽEĆI PROTOKOLI ZA AUTOBUSKI I AVIO PREVOZ
Po trenutnim propisima nošenje maski u prevoznom sredstvu je obavezno. Molimo sve putnike da na putovanje ponesu maske.
Sve druge mere (maksimalan broj putnika u autobusu i slično) propisane u Srbiji i državama tranzita i krajnje destinacije će biti ispoštovane od strane agencije i prevoznika.
 
5. PUTNO OSIGURANJE SA DODATNIM POKRIĆEM ZA COVID-19
U želji da izađe u susret klijentima koji planiraju putovanje u inostranstvo, UNIQA je omogućila kupovinu putnog osiguranja sa dodatnim pokrićem za posledice izazvane pandemijom COVID-19.
Kao i kod standardne polise putnog osiguranja, UNIQA je klijentima omogućila da i za slučaj pandemije COVID-19, preduprede troškove od nekoliko stotina do nekoliko hiljada evra, koliko koštaju najjednostavniji medicinski pregledi ili hospitalizacija u inostranstvu. Polisa putnog osiguranja sa doplatkom za COVID-19 važi za sve evropske zemlje, uključujući Rusku federaciju i Tursku. Obuhvata organizaciju neophodne zdravstvene pomoći, pokriće troškova dijagnostike, pregleda ovlašćenog lekara, testiranja zbog ispoljavanja simptoma infekcije korona virusom  i nabavku lekova - bolničko i vanbolničko lečenje u zemlji boravka do iznosa od 30.000 evra. Putno osiguranje sa dodatnim pokrićem ne uključuje preventivno testiranje na korona virus i troškove boravka u karantinskoj izolaciji.
Informacije o cenama i opštim uslovima osiguranja potražite u agenciji.
 
6. POTVRDE ZA KORIŠĆENJE ZAMENSKOG PUTOVANJA-OPŠTE INFORMACIJE
Organizator putovanja izdaje dokument “POTVRDA za korišćenje zamenskog turističkog putovanja” na osnovu kojeg se uplaćeni novac, za aranžmane koji nisu ili neće moći da se realizuju, može iskoristiti do 31.12.2021. za putovanja odredjena za te namene (na sajtu će kod svakog programa putovanja biti navedeno da li je moguće iskoristiti POTVRDU za to putovanje).
Opšte informacije, izdavanje, način i opcije za korišćenje: "POTVRDA za korišćenje zamenskog turističkog putovanja"

1. Putnici čija putovanja su otkazana, mogu putem email-a ili lično kontaktirati agenciju i preuzeti POTVRDU.

2. Putnici, čija putovanja su u planu realizacije, trebalo bi da donesu odluku da li će putovati po već potpisanom ugovoru ili žele da odlože putovanje. U slučaju odluke da odlože putovanje, podnose zahtev za izdavanje POTVRDE, čime se otkazuje prethodno ugovoreno putovanje. Rok za izdavanje POTVRDE na ukupan iznos uplaćenih sredstava je 14 dana pred put. Ukoliko putnik ne otkaže putovanje do tog roka, smatra se da je prvobitan ugovor o putovanju važeći i u slučaju kasnijeg otkaza i izdavanja POTVRDE, može se desiti da se ukupan iznos uplaćenih sredstava umanji za iznos stvarnih troškova (obračunatih od strane ino partnera/hotelijera/avio kompanije/autobuskog prevoznika/trajekt kompanije i slično).

3. Za ugovorena putovanja za koja se još uvek ne zna da li će biti realizovana, a informacije o realizaciji ne budu dostupne do 15.06.2020., rok za donošenje odluke o putovanju ili preuzimanju POTVRDE će biti objavljen naknadno.

 
VAŽNO OBAVEŠTENJE/ODLUKA - GRČKA 2020.

Usled pandemije COVID-19, zbog neizvesnosti oko nesmetane realizacije programa putovanja, T.A. SABRA je donela sledeću odluku: otkazane su sve rezervacije za programe putovanja-Grčka-leto 2020.
Na sva nerealizovana turistička putovanja koja su ugovorena zaključno sa 15.03.2020., a koja su otkazana/nerealizovana usled okolnosti koje su prouzrokovane bolešću COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, primenjivaće se odredbe Uredbe o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020 od 30.4.2020. godine).

Putnicima koji imaju pasoš Republike Srbije nije dozvoljen ulazak u Grčku do 31.08.2020. u ponoć (ponoć izmedju 31.08. i 01.09.). Odluka o otvaranju/zatvaranju granica će biti revidirana od strane EU komisije 31.08.
Čak i ako bude doneta odluka da se granice otvore 01.09., ulazak će biti moguć uz sledeće procedure propisane od Vlade Republike Grčke početkom jula:
- ulaz u Grčku kopnenim putem je omogućen samo preko graničnog prelaza Promahonas (granica izmedju Bugarske i Grčke);
- obavezan je negativan PCR test ne stariji od 72 sata, koji izdaje referentna zdravstvena ustanova i mora biti na engleskom;
- svi putnici koji ulaze u Republiku Grčku, dužni su da ispune Passenger Locator Form – PLF (link za popunjavanje PLF obrasca: https://travel.gov.gr/) najmanje 48 sati pre ulaska u zemlju, pružajući detaljne informacije o mestu polaska, trajanju prethodnog boravka u drugim zemljama i adresi boravka tokom boravka u Grčkoj. Nakon popunjavanja PLF obrasca putnici će na email dobiti QR kod koji će (odštampan ili na svom mobilnom telefonu) morati da prikažu prilikom ulaska u zemlju.
Zbog svih navedenih odluka, mera i propisa, broj turista je u značajnom padu u odnosu na prethodne godine. Nedovoljna popunjenost smeštajnih kapaciteta, uz povećane troškove zbog pooštrenih higijenskih/zdravstvenih protokola, su naveli vlasnike i menadžere velikog broja hotela i vila da donesu odluke o zatvaranju, pre planiranih/unapred ugovorenih datuma.

T.A. SABRA će nastaviti da prati situaciju i ukoliko se steknu uslovi za realizaciju pojedinih individualnih programa putovanja, informacije i novi/važeći cenovnici će biti dostupni na www.sabra.rs u okviru aktuelnih ponuda.

 
 
 

obavezno pogledajte:

First minute ponuda
Last minute ponuda
Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT